Καταστροφείς Εγγράφων

Καταστροφείς εγγράφων της εταιρίας JBF. Διαθέτουμε το μοντέλο DC 50/43, ο οποίος προσφέρει τη δυνατότητα τροφοδοσίας διαφόρων συσκευών και την επιλογή του τελικού μεγέθους. Επίσης, οι καταστροφείς εγγράφων προσφέρουν αξιόπιστο και ανθεκτικό τεμαχισμό καθώς διαθέτουν τεχνολογία τεμαχισμού τεσσάρων αξόνων.

Μπορεί να ανταποκριθεί στο τεμαχισμό πακέτων φύλλων χαρτιού, τετραδίων, περιοδικών και βιβλίων, ενώ τα ειδικά μαχαίρια του επιτρέπουν τον τεμαχισμό συνδετήρων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη θραύση CD και δισκετών. Το τελικό τεμαχισμένο υλικό καταλήγει μπορεί να καταλήγει σε παλετοκιβώτιο 525 lt, σε πλαστική σακούλα ή χύδην με τη βοήθεια μεταφορικής ταινίας. Τηρεί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα DIN 66399.

Συγκεκριμένα, τα Πλεονεκτήματα είναι:

  • Απ’ ευθείας μετάδοση κίνησης
  • Απαίτηση μικρής συντήρησης
  • Χωρίς απαίτηση λίπανσης των στοιχείων μετάδοσης κίνησης
  • Εγγύηση υψηλής παραγωγικότητας λόγω αυτόματης περιστροφής και αυτόματης εκκίνησης αξόνων
  • Δυνατότητα προσθήκης συσκευής απορρόφησης σκόνης

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος