ΛΙΑΝΙΚΗ

Λύσεις διαχείρισης αποβλήτων για το λιανεμπόριο και super markets.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Λύσεις ανακύκλωσης για λιανέμπορους

Το καταναλωτικό κοινό είναι πλέον ευαισθητοποιημένο αναφορικά με τις περιβαντικές πρακτικές των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσης λιανικής οφείλουν να δράσουν για να μην ρισκάρους τη φήμη τους στην αγορά.

Η ορθή διαχείριση των αποβλήτων μειώνει το λειτουργικό κόστος, περιορίζει τους κινδύνους της εργασίας και βελτιώνει την περιβαντολλογική απόδοση της επιχείρησης.


ΔΕΙΤΕ ΛΥΣΕΙΣ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετάβαση στη βιώσιμη ανάπτυξη

Μείωση κόστους

Το λειτουργικό κόστος περιορίζεται καθώς εξοικονομούνται εργατοώρες και επιταχύνεται η παραγωγική διαδικασία.

Βελτίωση ασφάλειας

Αυξάνεται η ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος τόσο απέναντι στα εργατικά ατυχήματα όσο και απέναντι στον κίνδυνο πυργαγιάς.

Προσθήκη αξίας

Η τυποποίηση των ανακυκλώσιμων προϊόντων οδηγεί στην αύξηση της τιμής πώλησης προς τις εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων.

Τεχνολογίες ανακύκλωσης για super markets

Γιατί να μας εμπιστευτείτε

Υποστήριξη

Πριν και μετά από την πώληση του εξοπλισμού.

Αξιοπιστία

Πιστοποιημένες υπηρεσίες βάσει ISO 9001, 14001 & 45001.

Τεχνογνωσία

Καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό.

Εμπειρία

40+ έτη αδιάλειπτης παρουσιάς στο χώρο της ανακύκλωσης.