Βιομηχανίες

Λύσεις διαχείρισης αποβλήτων για σύγχρονες βιομηχανίες.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Λύσεις ανακύκλωσης για βιομηχανίες

Στους κλάδους της βιομηχανικής παραγωγής, η ασφάλεια της εργασίας και η ελαχιστοποίηση του μοναδιαίου κόστους αποτελούν προτεραιότητα ώστε η επιχείρηση να καθίσταται ανταγωνιστική.

Η ορθή διαχείριση των αποβλήτων μειώνει το λειτουργικό κόστος, περιορίζει τους κινδύνους της εργασίας και βελτιώνει την περιβαντολλογική απόδοση της επιχείρησης.


ΔΕΙΤΕ ΛΥΣΕΙΣ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετάβαση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη

Μείωση κόστους

Το λειτουργικό κόστος περιορίζεται καθώς εξοικονομούνται εργατοώρες και επιταχύνεται η παραγωγική διαδικασία.

Βελτίωση ασφάλειας

Αυξάνεται η ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος τόσο απέναντι στα εργατικά ατυχήματα όσο και απέναντι στον κίνδυνο πυργαγιάς.

Προσθήκη αξίας

Η τυποποίηση των ανακυκλώσιμων προϊόντων οδηγεί στην αύξηση της τιμής πώλησης προς τις εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων.

Οι λύσεις που προσφέρουμε

Γιατί να μας εμπιστευτείτε

Υποστήριξη

Πριν και μετά από την πώληση του εξοπλισμού.

Αξιοπιστία

Πιστοποιημένες υπηρεσίες βάσει ISO 9001, 14001 & 45001.

Τεχνογνωσία

Καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό.

Εμπειρία

40+ έτη αδιάλειπτης παρουσιάς στο χώρο της ανακύκλωσης.