ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αειφορία

Η αειφορία και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν παγκόσμιες προτεραιότητες και κινητοποιούν κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και οργανισμούς στην υιοθέτηση νέων πρακτικών.

Κυκλική οικονομία

Η κυκλική ξεδιπλώνει νέες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης. Η υψηλότερη απόδοση στους ESG δείκτες σχετίζεται με την υψηλότερη απόδοση των εταιριών και τον περιορισμό του ρίσκου.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Γιατί εμπιστεύομαι τη METECO

Εμπειρία 40 ετών

Στην βιομηχανία ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων.

Διεθνής τεχνογνωσία

Μέλος του Bureau of International Recycling με έδρα τις Βρυξέλλες.

Επιστημονικό προσωπικό

Καταρτισμένοι Σύμβουλοι και Τεχνικοί βρίσκονται δίπλα σας.

Σφαιρική υποστήριξη

Από το στάδιο επιλογής της λύσης έως και σε επίπεδο after sales.

Γιατί εμπιστεύομαι τη METECO
ΝΕΑ

Άρθρα &
Ενημέρωση

Στη σύγχρονη οικονομία, η κοινωνία περιμένει από τις επιχειρήσεις να συμβάλλουν στην επίτευξη κοινωνικών στόχων.

Μια επιχείρηση για να επιτύχει πρέπει όχι μόνο να φέρει οικονομικό αποτέλεσμα αλλά και να επιδεικνύει τη συνεισφορά της στο κοινωνικό σύνολο.

ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.