Συστήματα ανακύκλωσης

Διανέμουμε, εγκαθιστούμε και υποστηρίζουμε εξοπλισμό και γραμμές επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών.

Από το 1977, εμπιστοσύνη στη METECO

Επίσημοι Αντιπρόσωποι

Εξουσιοδοτημένοι γενικοί αντιπρόσωποι Ελλάδας.

Έμπειρο προσωπικό

Εξειδικευμένοι και έμπειροι Μηχανικοί, Περιβαντολλόγοι και Τεχνικοί.

Service εξοπλισμού

After-sales service και υποστήριξη εξοπλισμού.

Διεθνής τεχνογνωσία

Μέλος του Bureau of International Recycling με έδρα τις Βρυξέλλες.

Γιατί εμπιστεύομαι τη METECO

45+

Έτη εμπειρίας στο χώρο της ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων.

500+

Ευχαριστημένοι πελάτες σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια.

3

Διεθνώς αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Διαχείρισης.

Eshop εξοπλισμού διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών

Βρείτε εξοπλισμό διαχείρισης και αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών και εξοπλισμό για την επιτάχυνση των διαδικασιών σε χώρους παραγωγής και αποθήκευσης.

ESHOP
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αειφορία

Η αειφορία και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν παγκόσμιες προτεραιότητες και κινητοποιούν κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και οργανισμούς στην υιοθέτηση νέων πρακτικών.

Κυκλική οικονομία

Η κυκλική ξεδιπλώνει νέες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης. Η υψηλότερη απόδοση στους ESG δείκτες σχετίζεται με την υψηλότερη απόδοση των εταιριών και τον περιορισμό του ρίσκου.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΝΕΑ

Άρθρα &Ενημέρωση

Στη σύγχρονη οικονομία, η κοινωνία περιμένει από τις επιχειρήσεις να συμβάλλουν στην επίτευξη κοινωνικών στόχων.

Μια επιχείρηση για να επιτύχει πρέπει όχι μόνο να φέρει οικονομικό αποτέλεσμα αλλά και να επιδεικνύει τη συνεισφορά της στο κοινωνικό σύνολο.

ΑΕΙΦΟΡΙΑ