Σπαστήρες Αδρανών Υλικών

Σπαστήρες αδρανών υλικών της εταιρείας Guidetti.  Υπάρχει ένα μοντέλο από σπαστήρες αδρανών υλικών, ο Σπαστήρας Ceasar 2. Είναι ιδανικός για μονάδες με περιορισμένο χώρο καθώς προσφέρει καθώς με μικρές διαστάσεις, υψηλή παραγωγικότητα.

Ο σπαστήρας Caesar 2 είναι ισχυρός και καταλαμβάνει μικρό χώρο. Για την χρήση του απαιτείται μόνο ένας χειριστής, μειώνοντας σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα ,ενώ η συντήρηση που χρειάζεται είναι ελάχιστη και απλούστατη. Λειτουργεί με diesel κινητήρα.

Δυνατότητα χρήσης του για τη θραύση γρανίτη, μαρμάρου, πορφυρίτη, βασάλτη και άλλων πολλών υλικών. Χρήση προϊόντων που προκύπτουν από τη θραύση για τη παραγωγή πλίνθων, οπλισμένου σκυροδέματος, γυαλιού κτλ.

Πλεονεκτήματα:

  • Καταλαμβάνει μικρό χώρο
  • Απαίτηση μόνο ενός χειριστή
  • Διαθέτει ερπύστριες και τηλεχειριστήριο
  • Χαμηλά λειτουργικά έξοδα

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος