Τεμαχιστές (Shredders)

Τεμαχιστές (shredders) της εταιρείας Mikea, οι οποίοι μετατρέπουν το χρησιμοποιημένο χαρτοκιβώτιο σε υλικό συσκευασίας. Οι τεμαχιστές μετατροπής χαρτοκιβωτίου σε συσκευασία είναι πρακτικοί και αποδοτικοί.  Υπάρχουν τρεις τύποι τελικής μορφής του χαρτονιού: δίχτυ, λωρίδα και chips.

Το πρώτο μοντέλο, μετατρέπει τα χαρτόνια σε απορροφητικό και ευέλικτο δίχτυ. Μπορεί να αντικαταστήσει το φελιζόλ γαριδάκι, το νάυλον με φούσκες και μαξιλάρια αέρος, η χρήση των οποίων είναι για συσκευασία. Το δεύτερο μοντέλο μπορεί να μειώσει τον όγκο τον χαρτονιών μετατρέποντας το σε λωρίδες. Χρήση των λωρίδων για τη κάλυψη αναγκών ειδικών συσκευασιών. Το τρίτο μοντέλο παράγει chips χαρτονιού τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν το φελιζόλ γαριδάκι.

Τεμαχιστές (Shredders) της εταιρείας Eurec. Διαθέτουν δύο άξονες και χρήση για μικρές και μεσαίες παραγωγικότητες. Οι τεμαχιστές μπορούν να επεξεργαστούν οικιακά απόβλητα και απορρίμματα δήμων, χύδην μεικτά υλικά, μεικτά υλικά από κατεδαφίσεις, απόβλητα ξύλου, κλαδιά και κορμούς δένδρων, καλώδια, ρετάλια και γρέζια, πλαστικά, προφίλ αλουμινίου, μέταλλα και πολλά ακόμα υλικά. Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής τους ως ημιφορητοί με hook lift, φορητοί σε ερπύστριες και σταθεροί.

Επίσης, οι τεμαχιστές (Shredders) της εταιρείας Guidetti. Είναι δανικοί για το τεμαχισμό καλωδίων πριν την τροφοδότηση τους στον θρυμματιστή καλωδίων. Μια ταινία μεταφοράς, μαγνητική τροχαλία ή υπερυψωμένη ταινία, με τη προσαρμογή της στο μηχάνημα ούτως ώστε να αφαιρεί τα σιδηρούχα υλικά και να προστατεύει τα μαχαίρια του θρυμματιστή από πρόωρη φθορά.

Τέλος, διαθέτουμε τεμαχιστή της εταιρείας JBF. Μπορεί να ανταποκριθεί στον τεμαχισμό πακέτων φύλλων χαρτιού, τετραδίων, περιοδικών και βιβλίων, ενώ τα ειδικά μαχαίρια του επιτρέπουν τον τεμαχισμό συνδετήρων. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα χρήσης του και για τη θραύση CD και δισκετών.

 

Προβολή όλων των 17 αποτελεσμάτων