Κλάδοι

Μηχανήματα και συστήματα διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων για ανακυκλωτικές, βιομηχανικές, εμπορικές και ξενοδοχειακές μονάδες.

Μηχανήματα ανακύκλωσης για Αποθήκες

Αποθήκες

Μηχανήματα και εξοπλισμός ανακύκλωσης και επεξεργασίας αποβλήτων για αποθήκες και κέντρα logistics.

Μηχανήματα ανακύκλωσης για βιομηχανίες

Βιομηχανίες

Μηχανήματα και συστήματα ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων σε βιομηχανικές μονάδες και εργοστάσια.

Μηχανήματα ανακύκλωσης για Super Market

Λιανική

Πρέσες και συστήματα ανακύκλωσης για τη διαχείριση αποβλήτων από σούπερ μάρκετς και καταστήματα λιανικής.

Μηχανήματα ανακύκλωσης για Τεχνικές εταιρίες

Τεχνικές εταιρίες

Μηχανήματα και εργαλεία για τη διαχείριση αποβλήτων από τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες.

HORECA

Τεχνολογίες και συστήματα ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων από ξενοδοχεία και καταλύματα.

Μηχανήματα για Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Κέντρα Ανακύκλωσης

Συστήματα διαχείρισης αποβλήτων από ΚΔΑΥ, ανάλογα με τις εισερχόμενες ποσότητες αποβλήτων και τη σύνθεση τους.