Μηχανήματα ανακύκλωσης για Ξενοδοχεία
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συστήματα ανακύκλωσης

Προτεραιότητα των ξενοδοχείων και των καταστημάτων εστίασης είναι η καθαριότητα και η αισθητική. Η αποδοτική διαχείριση των αποβλήτων παίζει καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη μιας άρτιας εικόνας.

Η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων μειώνει το λειτουργικό κόστος, περιορίζει τους κινδύνους της εργασίας και βελτιώνει την περιβαντολλογική απόδοση της επιχείρησης.


ΔΕΙΤΕ ΛΥΣΕΙΣ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί να επενδύσετε στην ανακύκλωση

Μείωση κόστους

Το λειτουργικό κόστος περιορίζεται καθώς εξοικονομούνται εργατοώρες και επιταχύνεται η παραγωγική διαδικασία.

Βελτίωση ασφάλειας

Αυξάνεται η ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος τόσο απέναντι στα εργατικά ατυχήματα όσο και απέναντι στον κίνδυνο πυργαγιάς.

Προσθήκη αξίας

Η τυποποίηση των ανακυκλώσιμων προϊόντων οδηγεί στην αύξηση της τιμής πώλησης προς τις εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων.

Δείτε μηχανήματα ανακύκλωσης

Τεχνολογίες και εξοπλισμός ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων για ξενοδοχεία και εστίαση.

Εμπιστεύομαι τη METECO

Υποστήριξη

Πριν και μετά από την πώληση του εξοπλισμού.

Αξιοπιστία

Πιστοποιημένες υπηρεσίες βάσει ISO 9001, 14001 & 45001.

Τεχνογνωσία

Καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό.

Εμπειρία

40+ έτη αδιάλειπτης παρουσιάς στο χώρο της ανακύκλωσης.

ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων για HORECA.

ΔΕΙΤΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ