Σκραπ Μετάλλων

Παρέχουμε μηχανήματα και συστήματα ανακύκλωσης που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα διαχείρισης και επεξεργασίας σκραπ μετάλλων: συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, διαλογή και επεξεργασία. Προτείνουμε εξοπλισμό ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγικότητας της εκάστοτε εγκατάστασης ανακύκλωσης.

Ο εξοπλισμός απευθύνεται σε μονάδες επεξεργασίας σκραπ μετάλλων, διαλυτήρια οχημάτων, ΚΔΑΥ και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.

Προβολή όλων των 47 αποτελεσμάτων