Νοσοκομειακά Απόβλητα

Μηχανήματα ανακύκλωση ιατρικών αποβλήτων. Τεμαχιστές, θρυμματιστές σπαστήρες, πρέσες και γραμμές επεξεργασίας ιατρικών απορριμμάτων

Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων