Δεδομένα

Παρέχουμε εξοπλισμό για την καταστροφή εγγράφων, σκληρών δίσκων και άλλων μέσων αποθήκευσης πληροφορίας σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. Η καταστροφή των στοιχείων πραγματοποιείται με την αξιοποίηση τεμαχιστών οι οποίοι εγγυόνται την ασφαλή καταστροφή των δεδομένων κατά το πρότυπο DIN 66399.

Ο εξοπλισμός απευθύνεται σε οργανισμούς με ευαίσθητα δεδομένα ή με ανάλογες νομοθετικές υποχρεώσεις.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος