Καταλύτες

Παρέχουμε εξοπλισμό για την ολοκληρωμένη διαχείριση των καταλυτών αυτοκινήτων και την ανάκτηση του κεραμικού τους. Υδραυλικά ψαλίδια για την απομάκρυνση του καταλύτη από το όχημα, σταθμούς επεξεργασίας για την θραύση του μεταλλικού περιβλήματος και αναλυτές μετάλλων για την αξιολόγηση των ανακτώμενων πολύτιμων μετάλλων.

Τα μηχανήματα απευθύνονται σε εταιρίες ανακύκλωσης καταλυτών, μονάδες ανακύκλωσης μετάλλων και διαλυτήρια οχημάτων.

Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων