Ελαστικά

Παρέχουμε τόσο μεμονωμένα μηχανήματα όσο και ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής για τη διαχείριση και επεξεργασία ελαστικών τέλους κύκλου ζωής. Ανάλογα με το επιθυμητό προϊόν επεξεργασίας και τις ανάγκες παραγωγικότητας προτείνουμε το μηχάνημα ή συνδυασμό μηχανημάτων. Μεταξύ άλλων, παρέχουμε ψαλίδια, τεμαχιστές και διαχωριστές.

Ο εξοπλισμός απευθύνεται σε μονάδες επεξεργασίας ελαστικών αυτοκινήτων και σε διαλυτήρια οχημάτων.

Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων