Χαρτί

Παρέχουμε μηχανήματα και συστήματα για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων χαρτιού. Προτείνουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό ανάλογα με τον όγκο παραγωγής και το είδος του προς επεξεργασία χαρτιού. Μεταξύ άλλων παρέχουμε, οριζόντιες και κάθετες πρέσες συμπίεσης χαρτιού και press containers.

Ο εξοπλισμός απευθύνεται σε μονάδες ανακύκλωσης χάρτου, χαρτοβιομηχανίες, τυπογραφεία, μονάδες διανομής, αποθήκευσης ή συσκευασίας προϊόντων, supermarkets, βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, ξενοδοχεία και μεταφορικές εταιρίες.

Προβολή όλων των 33 αποτελεσμάτων