Απόβλητα Κατασκευών

Παρέχουμε εξοπλισμό για τη διαχείριση και επεξεργασία των αποβλήτων από τις εργασίες κατασκευών και κατεδαφίσεων. Τα ΑΕΚΚ μεταξύ άλλων απαρτίζονται από σκυρόδεμα, σίδηρο, τούβλα, γύψο, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, αμίαντο και χώμα, υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.

Ο εξοπλισμός απευθύνεται σε μονάδες επεξεργασία αδρανών υλικών, ΚΔΑΥ, βιομηχανικές μονάδες και λατομεία.

Προβολή όλων των 9 αποτελεσμάτων