Επενδυτικά Προγράμματα

Υποστήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και ΕΣΠΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΠΑ

Υποστήριξη χρηματοδοτήσεων

Λύσεις υποστήριξης μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, υπαγωγής και υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με αξιόπιστους Σύμβουλους Επενδύσεων.

Από τον προκαταρκτικό έλεγχο του σχεδίου σας, έως την υποβολή του φακέλου και την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Γιατί να μας εμπειστευτείτε

Υποστήριξη

Πριν και μετά από την πώληση του εξοπλισμού.

Αξιοπιστία

Πιστοποιημένες υπηρεσίες βάσει ISO 9001, 14001 & 45001.

Τεχνογνωσία

Καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό.

Εμπειρία

40+ έτη αδιάλειπτης παρουσιάς στο χώρο της ανακύκλωσης.