Εκπαίδευση

Εκπαίδευση λειτουργίας εξοπλισμού για μέγιστη απόδοση

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

Υπηρεσίες εκπαίδευσης

Εκτενής εκπαίδευση και πληροφόρηση για τη χρήση του εξοπλισμού.

Σύμβουλοι Μηχανικοί βρίσκονται στο πλευρό σας από τη πρώτη στιγμή της εγκατάστασης. Μέσα από τη λεπτομερή πληροφόρηση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού, μεγιστοποιούμε την αξία που αποκομίζετε από την επένδυση σας.

Αυτό συνεπάγεται: ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους του εξοπλισμού στη διάρκεια της ζωής του, αποδοτικότερη διαχείριση των προς επεξεργασία πρώτων υλών και εκμηδενισμό των εκτός-λειτουργίας ωρών.

Γιατί να μας εμπειστευτείτε

Υποστήριξη

Πριν και μετά από την πώληση του εξοπλισμού.

Αξιοπιστία

Πιστοποιημένες υπηρεσίες βάσει ISO 9001, 14001 & 45001.

Τεχνογνωσία

Καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό.

Εμπειρία

40+ έτη αδιάλειπτης παρουσιάς στο χώρο της ανακύκλωσης.