Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένη υποστήριξη από τη φάση επιλογής του εξοπλισμού ώς και την μεταπώληση του, μετά από πολλά χρόνια, ως μεταχειρισμένο εξοπλισμό.

Συντήρηση και Επισκευή

Συντήρηση και Επισκευή

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε μηχανήματα και εξοπλισμό επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων.

Untha Shredding Technology

Ανταλλακτικά και Αναλώσιμα

Εγγυημένη και άδιαλειπτη προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τον προμηθευόμενα μηχανήματα ανακύκλωσης.

Επενδυτικά Προγράμματα

Επενδυτικά Προγράμματα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για το σχεδιασμό, την υπαγωγή και την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων και ΕΣΠΑ.

Αδειοδότησεις

Αδειοδότησεις

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την αδειοδότηση μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας αποβλήτων.

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Υπηρεσίες εκπαίδευσης της λειτουργίας μηχανημάτων ανακύκλωσης από εξειδικευμένους Σύμβουλους Μηχανικούς.

Κέντρο Δοκιμών

Κέντρο Δοκιμών

Υπηρεσίες δοκιμής και χρήσης μηχανημάτων ανακύκλωσης σε πραγματικές συνθήκες με πραγματικά υλικά.

Μεταχειρισμένα μηχανήματα

Μεταχειρισμένα Μηχανήματα

Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την πώληση ή αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων ανακύκλωσης.