Καταστήματα εστίασης

Τεχνολογίες και μηχανήματα διαχείρισης αποβλήτων για χώρους εστίασης

Ξενοδοχεία – Μαγαζιά εστίασης
Μηχανήματα ανακύκλωσης για καταστήματα εστίασης

Από τις σημαντικότερες προτεραιότητες των ξενοδοχείων και των μαγαζιών εστίασης είναι η καθαριότητα και η αισθητική που παρουσιάζουν στους πελάτες τους.

Η αποδοτική διαχείριση των αποβλήτων τους παίζει καταλυτικό παράγοντα για να επιτευχθεί αυτή η εικόνα.

Με τη βοήθεια της Meteco ΑΕ μπορείτε να μετατρέψετε την διαχείριση αποβλήτων σε ομαλή και εύκολη διαδικασία εξοικονόμησης χώρου, χρόνου και κόστους στην επιχείρηση σας.

Τι κερδίζετε από τις λύσεις μας

Προσθήκη αξίας

Βελτιώστε την τιμή πώλησης των παραγόμενων αποβλήτων προσθέτοντας αξία με την επεξεργασία τους και τον εξευγενισμό τους.

Αποφυγή ατυχημάτων

Μειώστε τον κίνδυνο τόσο για την πρόκληση εργατικών ατυχημάτων στο προσωπικό και στα μεταφορικά σας μέσα και τις πιθανότητες για την πρόκληση πυρκαγιάς.

Εξοικονόμηση χώρου

Κερδίστε πολύτιμο χώρο από την επεξεργασία και την τακτοποίηση των αποβλήτων και την πιο αποδοτική προσωρινή αποθήκευση τους στις εγκαταστάσεις σας.

Μείωση κόστους διαχείρισης

Περιορίστε το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων μειώνοντας τη συχνότητα των δρομολογίων που απαιτούνται για την μεταφορά τους προς το κέντρο συλλογής αποβλήτων.

Οι λύσεις που προσφέρουμε

Γιατί να μας εμπιστευτείτε

Τεράστια εμπειρία

Με πάνω από 400 εγκαταστάσεις στο χαρτοφυλάκιο μας να είστε σίγουροι ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι.

Ολοκληρωμένη υποστήριξη

Σας υποστηρίζουμε τόσο κατά τη φάση επιλογής του εξοπλισμού όσο και καθ΄όλη τη διάρκεια ζωής του.

Αξιόπιστος εξολπλισμός

Συνεργαζόμαστε με καθιερωμένους κατασκευαστές μηχανημάτων από την ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

Όλα τα ρεύματα αποβλήτων

Παρέχουμε λύσεις για όλα τα ρεύματα στερεών αποβλήτων και όλα τα στάδια επεξεργασίας και διαχείρισης τους.

Διεθνής τεχνογνωσία

Ως μέλος του Bureau of International Recycling από το 2010 έχουμε πρόσβαση στη διεθνή τεχνογνωσία κι εμπειρία.

Πιστοποιημένες υπηρεσίες

Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης για την Ποιότητα, το Περιβάλλον την Ασφάλεια και την Υγεία.