Ένα καίριο πρόβλημα στις σημερινές αποθήκες και χώρους παραγωγής είναι η διαχείριση αποβλήτων. Συχνά, οι αποθήκες και οι παραγωγικές μονάδες απαρτίζονται από μεγάλους χώρους, αρκετούς ορόφους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και από πολλά κτίρια. Ο χειρισμός και η μεταφορά αποβλήτων καταλήγει να είναι μια πραγματική πρόκληση.

Ακολουθούν 5 πρακτικές συμβουλές για τους Υπεύθυνους Παραγωγής ή Διαχείρισης Αποθηκών που θα βοηθήσουν στη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη δημιουργία εσόδων μέσω της ανακύκλωσης.

Συμβουλή #1: Ξεκινήστε εγκαίρως τον σχεδιασμό

Όταν ξεκινάτε τον σχεδιασμό μιας αποθήκης, ενός κέντρου Logistics ή μιας παραγωγικής μονάδας είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε στην μελέτη και το σχεδιασμό της διαχείρισης αποβλήτων. Η μη πρόβλεψη των αναγκών διαχείρισης αποβλήτων στον αρχικό σχεδιασμό μπορεί να οδηγήσει σε κοστοβόρα προβλήματα, αναποτελεσματικές λύσεις ή ακόμα και σε επικίνδυνο εργασιακό περιβάλλον.

“Είναι πολύ συνηθισμένο η διάταξη μια αποθήκης ή εργοστασίου να έχει σχεδιαστεί χωρίς να ληφθεί υπόψη η διαχείριση αποβλήτων. Κάτι τέτοιο, συνήθως, καταλήγει να έχει πολύ δαπανηρές συνέπειες.’’

Συμβουλή #2: Αναλύστε την υπάρχουσα κατάσταση

Ξεκινήστε κοιτάζοντας τον υπάρχων τρόπο διαχείρισης αποβλήτων και συγκρίνετε τον με την ιδεατή λύση.

Συνιστάται να κάνετε μια ανάλυση για να δείτε πόσο σας επιβαρύνει η τρέχουσα κατάσταση καθως και πόσο σύντομα θα μπορούσε να αποδώσει μια καλύτερη λύση. Σε αυτό το σημείο, καλό είναι να συμπεριλάβετε όχι μόνο το κόστος του μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και τα κόστη της εργασίας, τα έξοδα μεταφοράς και τα πληροφοριακά συστήματα που απαιτούνται.

‘’Ξοδεύαμε χρόνο ισάξιο με 1-2 θέσεις πλήρους απασχόλησης, μεταφέροντας απόβλητα στο σημείο που βρίσκονταν οι κάδοι για κάθε απόβλητο. Αυτό μας ώθησε να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Ακούγοντας τους εργαζόμενους μας και ρωτώντας ειδικούς φτασαμε σε μια λύση που μείωσε δραστικά τις ώρες εργασίας που απαιτούνταν για τη διαχείριση αποβλήτων της αποθήκης.’’

Δείτε εδώ πως ο εξοπλισμός ανακύκλωσης μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε και να κάνετε πιο παραγωγικό και ασφαλή τον χώρο εργασίας της επιχείρησης σας.

Συμβουλή #3: Ταξινομήστε τα απόβλητα

Η ταξινόμηση αποβλήτων απευθείας στην πηγή είναι μακράν ο οικονομικότερος και ο αποδοτικότερος τρόπος για τη διαχείριση τους. Ο διαχωρισμός των αποβλήτων ανά ποιότητα απευθείας στον χώρο παραγωγής τους εξοικονομεί εργατοώρες, αυξάνει την αξία των αποβλήτων και καθιστά το περιβάλλον εργασίας πιο ασφαλές. Παράλληλα, ελαχιστοποιείται το περιβαντολλογικό αποτύπωμα των εργασιών στο περιβάλλον.

‘’Εάν είναι δύσκολο να ταξινομηθούν τα απόβλητα στον χώρο σας, πιθανόν να χάσετε τόσο σε εξοικονόμηση κόστους όσο και μια νέα πηγή εσόδων. Το διαχωρισμένο υλικό έχει χαμηλότερο κόστος διαχείρισης ενώ, η πώληση ενός καθαρού ανακυκλώσιμου υλικού θα έχει καλύτερη απόδοση.’’

Συμβουλή #4: Συγκεντρωτική ή αποκεντρωμένη; Η διαχείριση αποβλήτων έχει άμεση σχέση με το χώρο και την απόσταση.

Ο στόχος μιας νέας λύσης διαχείρισης αποβλήτων είναι η μέγιστη εξοικονόμηση χρημάτων, χρόνου και χώρου. Σημαντικό είναι να εξετάσετε πόσο μακριά πρέπει να μεταφερθούν τα απόβλητα. Εάν η διαδρομή είναι μακρινή ή περίπλοκη καλό είναι να τοποθετήσετε τον εξοπλισμό σε ενδιάμεσα σημεία. Εάν τα απόβλητα αποθηκεύονται χωρίς να χρειάζονται πολλές εσωτερικές μεταφορές θα υπάρχει μικρότερο κόστος.

“Μεταβήκαμε από μια συγκεντρωτική σε μια αποκεντρωμένη λύση διαχείρισης αποβλήτων, προσαρμοσμένη στην μεγιστοποίηση της χρήσης των πρεσών και στην ελαχιστοποίηση της συλλογής αποβλήτων. Μας εξοικονομεί χρόνο και χρήματα.”

Συμβουλή #5: Η διαχείριση των αποβλήτων είναι μια συνεχής διαδικασία

Η δουλειά σας δεν τελειώνει απλά μόλις εγκαταστήσετε εξοπλισμό συμπίεσης ή κάδους συλλογής. Είναι σημαντικό να μην εφησυχαστείτε. Θα πρέπει να φροντίζετε τον εξοπλισμό σας και να συντηρείται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο για να είναι λειτουργικός και ασφαλής. Με την πάροδο του χρόνου η κατάσταση των εργασιάκων χώρων μεταβάλλεται και εξελλίσσεται, αυτό απαιτεί αντίστοιχη προσαρμογή και πιθανώς αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων.

 

Συμπληρώστε την Φόρμα Επικοινωνίας και ένας Μηχανικός Πωλήσεων της METECO TECH θα επικοινωνήσει μαζί σας για να δείτε πως μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την Διαχείριση Αποβλήτων στη δική σας επιχείρηση.